Standpunten

Samen Groen

Onze omgeving is belangrijk, voor de gezondheid, voor ontspanning en voor onze economie. Daarom moeten we onze omgeving koesteren en beschermen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. GroenLinks wil bouwen aan een toekomstbestendige samenleving. Een samenleving waar mens en natuur niet naast elkaar, maar met elkaar leven. Waarin we de natuur niet afbreken, maar versterken. Om daar te komen moeten niet alleen onze daden anders, maar ook onze prioriteiten.

GroenLinks ziet de gemeente hierbij niet alleen als onderdeel, maar juist als voorbeeld. In al haar handelen dient de gemeente deze voorbeeldrol in te nemen. In de gemeente moeten we anders omgaan met afval en onze energievoorziening. We gaan sterke doelen stellen om stap voor stap tot een groenere samenleving te komen. Die doelen kunnen we niet alleen halen. Hierin spelen inwoners een belangrijke rol. De gemeente dient dan ook initiatieven en ontwikkelingen die hieraan bijdragen te ondersteunen.

Zo bereiken we samen een nieuw hoofdstuk, een groener Etten-Leur. Dat wordt tijd, want in de afgelopen jaren is er veel van onze omgeving verloren gegaan. Het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitbreiding van ons stedelijk gebied eist zijn tol. Laten we daarom beginnen om onze gemeente iedere dag weer een stukje groener te maken.

Samen Sociaal

GroenLinks wil dat de gemeente haar inwoners waar mogelijk vanaf het begin betrekt bij beleid. Inwoners moeten zeggenschap hebben over de inrichting van hun wijk. De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt echter bij de politiek. GroenLinks wil dat het gemeentebestuur toegankelijk en transparant is. Duidelijk, streng en daadkrachtig waar nodig, maar ook aanspreekbaar en open voor suggesties en kritiek. Inwoners moeten de kans krijgen medeverantwoordelijk te zijn voor het gemeentebeleid en het vertrouwen in het lokale bestuur moet worden versterkt. GroenLinks zet zich in Etten-Leur in voor haar idealen, maar weet ook dat het sluiten van compromissen om samen een stap verder te komen soms nodig is.

Samen Open

GroenLinks staat voor een eerlijker en meer solidair Etten-Leur. Een samenleving waarin iedereen principieel gelijkwaardig is en de welvaart en middelen eerlijk worden verdeeld. Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving, eerlijke kansen krijgen om zich te ontplooien en zijn leven zelf vorm kunnen geven. Een sociale samenleving waarin we elkaar accepteren en het beste uit elkaar weten te halen, dat is waar wij voor staan.

Sociaal betekent dat iedereen een fijn thuis heeft en niet in armoede hoeft te leven. Met een ruimhartig en toereikend minimabeleid willen we armoede bestrijden. Een volwaardig inkomen, goed onderwijs, passende huisvesting en een veilige woon- en leefomgeving zijn hierbij belangrijk. Jong en oud heeft de mogelijkheid om mee te doen met sport, cultuur en verenigingsleven. We ondersteunen sociale initiatieven en geven vrijwilligers de ruimte. We bieden ouderen optimale kansen om zelfstandig te blijven wonen met alle voorzieningen die zij nodig hebben.