Groen, schoon en gezond

Een schone gemeente zorgt voor gezonde inwoners

Een groene omgeving is noodzakelijk voor iedereen om prettig in te wonen, te werken en te recreëren. GroenLinks Etten-Leur streeft er daarom naar om van Etten-Leur een groenere gemeente te maken. Rondom Etten-Leur ligt prachtige natuur die we moeten beschermen. Een schone gemeente draagt daarnaast bij aan de tevredenheid van burgers en het woongenot. Een groene gemeente is ook een zichtbaar schone gemeente. We ergeren ons allemaal aan de hondenpoep en het zwerfvuil op straat, net als rondslingerend huisvuil en graffiti.

Het beheer van de openbare ruimte wordt de komende jaren op niveau gebracht. GroenLinks vindt het vooral belangrijk dat iedereen daaraan zijn eigen bijdrage levert. In de openbare ruimte moeten voldoende afvalbakken zijn. Onkruidbestrijding mag alleen op natuurlijke wijze geschieden, chemische onkruidbestrijding wordt door ons principieel van de hand gewezen. Een schone gemeente betekent echter niet alleen maar een zichtbaar schone gemeente. Schone lucht, schoon water en een schone bodem zijn zeer belangrijk voor de gezondheid van inwoners en de natuur. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en verfraaien de omgeving. Er moeten dus zoveel mogelijk bomen komen binnen de beschikbare ruimte.

 

 

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Etten-Leur

Word lid!