Verslag Bestuursvergadering 18 mei

Hierbij een korte samenvatting van zaken die in de laatste bestuursvergadering, 18 mei 2017, zijn besproken. Deze bijeenkomst stond vooral in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Verschillende leden hebben te kennen gegeven na maart 2018 GroenLinks in de gemeenteraad te willen vertegenwoordigen. Een kandidatencommissie is aan de slag gegaan om een kandidatenlijst samen te stellen. Tijdens de komende algemene ledenvergadering wordt deze lijst definitief opgesteld. Er is ook een programmacommissie begonnen met het schrijven van ons verkiezingsprogramma. We hebben besloten hierbij geregeld te overleggen met GroenLinks afdelingen in de regio. Een van de afspraken die het resultaat zijn van het regio-overleg. We willen bij maatschappelijke organisaties in Etten-Leur informeren naar hun ideeën en wensen ten aanzien van de gemeentelijke politiek. De zo opgedane concrete kennis kan gebruikt worden bij het formuleren van onze programmapunten. Bij deze vragen we nogmaals ook aan onze leden of zij suggesties hebben voor de invulling van ons verkiezingsprogramma. Ook suggesties voor actievormen in de aanloop naar de verkiezingen zijn van harte welkom. Stuur maar een mailtje naar ons nieuwe mailadres: Etten-Leur@GroenLinks.nl

De komende bestuursvergadering is woensdag 12 juli.