Verslag bestuursvergadering 12 juli

Lees hier nu het korte verslag over de bestuursvergadering van 12 juli 2017.

Beste Groenlinkser,

Woensdag 12 juli was onze laatste bestuursvergadering. Deze stond bijna geheel in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen maart 2018. Ook andere lokale afdelingen in West-Brabant zijn volop bezig met de voorbereidingen hierop. Er is geregeld gezamenlijk overleg onder andere over onze verkiezingsprogramma’s. Deze willen we zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Er zijn namelijk belangrijke gemeentegrens overstijgende thema’s zoals  (openbaar) vervoer, distributiecentra, drugsproblematiek. de kerncentrale in Doel, gebruik van de openbare ruimte en de ‘social gap’ (d.w.z. de groeiende kloof tussen arm en rijk). Naast een werkgroep die zich bezig houdt met het opstellen van ons programma (waar ieder lid als hij/zij dat wil suggesties voor kan indienen), is er een campagne commissie en een kandidatencommissie. Deze laatste heeft haar taak bijna afgerond. Een voorstel voor een kandidatenlijst wordt op onze komende algemene ledenvergadering van 21 november besproken. Deze vergadering stelt de definitieve lijst vast. De kandidatencommissie heeft unaniem besloten om onze huidige voorzitter, Dennis Aerts,  als eerste op de lijst te plaatsen. Dit besluit werd door de rest van het bestuur ondersteund. Hoewel het uiteindelijk de leden zijn die op 21 november hierover beslissen, willen we nu zijn naam als beoogde lijstrekker al publiceren. Hij wordt dus de komende periode het nieuwe gezicht van GroenLinks Etten-Leur.

Met vriendelijke groet,

Wil Eggenkamp

Secretaris GroenLinks Etten-Leur