Simon stelt zich voor!

Iedere maandag tot en met de verkiezingen stelt een van onze kandidaten zich voor. Vandaag is het de beurt aan Simon Jacobs, nummer twee van onze lijst.

Hallo! Mijn naam is Simon Jacobs. Ik ben geboren in Tilburg en woon sinds 2004 in Etten-Leur. Op dit moment zit ik in het derde jaar van mijn opleiding Bestuurskunde aan de Tilburg University. Daarnaast werk ik als beleids- en fractiemedewerker voor de Statenfractie van GroenLinks in onze provincie en als inzetkracht bij de NAC Horeca Group. Tijdens mijn werk voor de Statenfractie heb ik veel geleerd over verschillende provinciale onderwerpen en heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de portefeuilles Natuur, Milieu, Gezondheid en Landbouw. 

Altijd al zit ik met het gevoel dat ik iets bij wil dragen aan de maatschappij. Dat kan op vele verschillende manieren. Ik heb er voor gekozen om dit via de gemeentelijke politiek te doen, omdat ik me op die manier direct kan inzetten voor onze Etten-Leurse gemeenschap. Al vroeg op de KSE kreeg ik te horen dat de politiek 'Etten-Leur zou verbeteren, voor onze kinderen'. Inmiddels zijn we jaren verder en wacht ik nog altijd op die belofte. Dat wachten ben ik inmiddels beu, ik vind het tijd om zelf het heft in eigen hand te nemen en me in te zetten voor een gezonde en sociale gemeente waarin iedereen welkom is. 

Een gezonde toekomst

Een gezond leven kunnen leiden is een van de basisbehoeften van de mens. Om een gezond leven te kunnen leiden zijn we afhankelijk van de natuur. Onze natuur zorgt voor schone lucht, vruchtbare grond en schoon water. Het is daarom van belang om deze natuur te koesteren en te beschermen. Hiervoor wil ik me graag inzetten door bij alle gemeentelijke plannen onze gezondheid voorop te zetten. Alleen op die manier kunnen we ons in de breedste zin van het woord klaarmaken voor de toekomst.

Toekomstbestendig zijn betekent rekening houden met de maatschappelijke ontwikkelingen en daarop inspelen. Besluiten die nu worden genomen zijn niet alleen nu van toepassing, deze hebben invloed op de toekomst. De lange termijn mag daarom niet uit het oog verloren worden bij besluiten die nu worden genomen. Dit betekent dat we nu al rekening moeten houden met de inwoners van de toekomst: welke wensen en behoeftes zullen zij hebben? Hier moeten we bijvoorbeeld onze huizenvoorraad op voorbereiden. 

Klaar zijn voor de toekomst betekent ook energieneutraal zijn. We werken toe naar een samenleving die is gebaseerd op hergebruik en schone energie, met zo min mogelijk verspilling. Hernieuwbare, schone energie verkleint onze impact op de wereld. Dit kan er, samen met het tegengaan van verspilling, voor zorgen dat ook de generaties na ons kunnen genieten van onze gemeente. Het tegengaan van verspilling kan bijvoorbeeld door het energiezuiniger maken van de bestaande huizen en alvast rekening houden met de toekomst bij de bouw van nieuwe huizen.

Een sociale toekomst

Iedereen is welkom in Etten-Leur. Ik zet mij in voor gelijke kansen voor iedereen. Bij het beleid dat de gemeente uitvoert moet dit dan ook altijd terugkomen. We helpen mensen die hulp nodig hebben en sluiten niemand buiten.

De zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en van goede kwaliteit. Het uitgangspunt van de zorg moet zijn dat de menselijke maat voorop staat. Ieder mens heeft eigen talenten en behoeften. Zorg moet daarnaast ook breder zijn dan alleen het beter maken van een patiënt. Er moet oog zijn voor alle problemen waar mensen mee te maken hebben, of dit nu op het gebied van werk, inkomen, wonen, gezondheid of jeugdzorg is. Deze terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden bekeken. Weigering van zorg omdat er te hoge kosten verbonden zijn mag niet voorkomen. Hiervoor dient een rechtvaardig beleid te komen.

Voor, door en met elkaar

Het is niet gemakkelijk om voor alle uitdagingen oplossingen te vinden. Ik vind het dan ook onterecht dat de politiek vaak denkt dat zij dit kunnen. Daarom wil ik me inzetten om hier met elkaar oplossingen voor te vinden. Dit geldt ook voor uitdagingen die nog niet in beeld zijn. Niemand weet beter wat er in de wijk of in de gemeente speelt dan de inwoners zelf. Het is dan ook belangrijk dat zij ruimte en ondersteuning krijgen om hier oplossingen voor te vinden. Onze inwoners horen tenslotte voorop te staan bij het beleid dat we uitvoeren, hun wensen moeten daarom ook serieus worden genomen en daar moet naar worden gehandeld. 

 

 

Wil je de standpunten van GroenLinks Etten-Leur eens rustig doorlezen? Klik dan hier