Raad luistert 20 augustus 2018

Het zomerreces is voorbij en de fractie van GroenLinks Etten-Leur is weer van start gegaan.

Op maandag 20 augustus werd de nieuwe raadscyclus afgetrapt met ‘de Raad luistert’. De komende vergaderingen zullen worden gehouden op locatie in de Nieuwe Nobelaer. Op de agenda van maandag stond één agendapunt, namelijk het ‘Voorstel over de kaders voor de herontwikkeling van Couperuslaan 18’. Op deze locatie, waar zich sporthal TopShot zich bevindt, is een projectontwikkelaar voornemens om woningen te bouwen. Het gaat daarbij om vier woontorens van zes woonlagen. Omwonenden van de locatie kwamen in grote getale naar de raadsvergadering en een aantal van hen heeft hierbij ingesproken. De beantwoording van de vragen door de ambtenaar en de projectontwikkelaar heeft één en ander helder gemaakt, maar er blijven nog een aantal vragen liggen. In de aankomende weken zal onze fractie zich dan ook buigen over het voorstel. Heeft u hiervoor inbreng waarvan u vindt dat wij die absoluut moeten meenemen, mail dan naar etten-leur@groenlinks.nl.