Kandidatencommissie draagt Dennis Aerts voor als lijsttrekker

Onlangs heeft de kandidatencommissie van GroenLinks Etten-Leur haar eerste werkzaamheden afgerond. De huidige voorzitter Dennis Aerts wordt door de kandidatencommissie voorgedragen als lijsttrekker.

De kandidatencommissie heeft als taak om na een selectieprocedure een advies aan de algemene ledenvergadering uit te brengen over de volgorde van de kieslijst. Nu is het nog aan de leden om de lijsttrekker en de andere kandidaten op de lijst definitief te kiezen. Dit zal gebeuren op de algemene ledenvergadering van 21 november dit jaar. Als de leden op 21 november instemmen met Dennis als lijsttrekker zal hij zijn functie als voorzitter neerleggen.