Jacques stelt zich voor!

Iedere maandag tot en met de verkiezingen stelt een van onze kandidaten zich voor. Vandaag is het de beurt aan Jacques Quaijtaal, nummer vier van onze lijst.

GroenLinks is voor mij een progressieve partij die een eerlijke, duurzame en rechtvaardige samenleving nastreeft. In deze kernwaarden van GroenLinks herken ik mijzelf. Meer dan de moeite waard om samen met andere GroenLinkers me hiervoor in te zetten en daaraan een politieke vertaling te geven op plaatselijk niveau.

“In het beginselprogramma staat dat GroenLinks “een rechtvaardige verdeling wil van macht, kennis, bezit, arbeid en inkomen, zowel in Nederland als op wereldschaal.” Ieder mens heeft recht op een behoorlijke bestaanszekerheid, goede huisvesting en toereikende gemeenschapsvoorzieningen. Er moet ruimte zijn in de samenleving voor de ‘zachte’ waarden, zoals oog voor het milieu, het helpen van mensen met minder kansen en de vrijheid om te zijn wie je bent. Vluchtelingen moeten op humane wijze worden opgevangen. Mensen moeten weer vertrouwen in elkaar krijgen.”

In Etten-Leur is nog volop werk aan de winkel. Hieraan wil ik graag een constructieve bijdrage leveren; de wereld mooier en beter maken.

Mijn kwaliteiten zijn dat ik goed kan luisteren, scherpe vragen kan stellen en in staat ben de visie van GroenLinks uit te dragen. Bovenal ben ik een samenwerker. In mijn visie is dat een belangrijke competentie om in de plaatselijke politiek te kunnen functioneren.

Ik haal mijn inspiratie uit het alledaagse leven waarin mijn gezin een grote rol speelt en mijn werk op de KSE. Ik maak graag met mijn vrienden muziek en ik kan enorm genieten van de natuur als ik met mijn vrouw op mijn tandem lange afstandstochten rijd.

Ik zie uit naar de verkiezingen op 21 maart. Ik hoop van harte dat de kiezers in Etten-Leur op Groen Links gaan stemmen en ons het vertrouwen geven de komende vier jaar werk te maken de samenleving duurzamer en beter te maken.