GroenLinks verwelkomt kleinschalige opvang vluchtelingen

Waar andere gemeenten afhaken of protesteren tegen grootschalige opvang, pleit GroenLinks voor het positieve geluid van kleinschalige opvang. Iedere gemeente moet zijn steentje bijdragen.

GroenLinks Etten-Leur vindt dat Etten-Leur zich moet inzetten om kleinschalige opvang van vluchtelingen in de gemeente mogelijk te maken. Er zijn voldoende mogelijkheden om opvanglocaties te realiseren binnen de stedelijke grenzen. Volgens commissaris van de koning Wim van de Donk zijn er in Brabant 14.000 plaatsen voor de noodopvang van asielzoekers nodig. Voor bijna de helft hiervan is nog geen plaats gevonden. De verdeelsleutel die Van de Donk voorstelt, wijst aan gemeente Etten-Leur ongeveer 170 asielzoekers toe. Het zou positief zijn als de gemeente, de provincie en het COA om tafel zouden zitten om kleinschalige opvang voor vluchtelingen in Etten-Leur te bewerkstelligen. Wij zien het als onze plicht om slachtoffers van oorlogssituaties op te vangen waar dat mogelijk is.