GroenLinks pleit voor Tiny Forests in Etten-Leur

Het IVN bracht op 5 juni dit artikel uit over hun doel om 100 Tiny Forests (minibossen) aan te leggen, GroenLinks stelde hier vandaag vragen over aan het college van burgemeester en wethouders.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibos ter grootte van een tennisbaan. Het bestaat uit allerlei verschillende soorten bomen, die van nature voorkomen in de regio. Deze bossen zien er niet alleen mooi uit, ze brengen ook vele positieve effecten met zich mee, waaronder:

  • Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit. Het bos bestaat uit veel verschillende soorten bomen, die op hun beurt weer veel diersoorten aantrekken.
  • De bomen in het minibos zorgen voor ook voor een verbetering van de luchtkwaliteit.
  • Het bos brengt de natuur dichterbij. Door het relatief kleine oppervlak van het bos, kan het gemakkelijk in het gebouwde gebied worden ingepast. Hierdoor kunnen inwoners genieten van de natuur, dichtbij huis.
  • De aanleg van (binnenstedelijk) groen vergroot de waterbergingscapaciteit, dit betekent dat bijvoorbeeld regenwater dat valt, beter weg kan lopen zodat de straten niet blank staan. Dit ontlast het riool bij hevige buien en past goed bij het streven van de raad om projecten te ontwikkelen waarbij verhard oppervlak wordt vervangen door groen (het zogenoemde progject 'steenbreek')

Naast de positieve effecten die hierboven staan, hebben Tiny Forests ook een milieu-educatieve werking. Samen met bijvoorbeeld het onderwijs, het IVN en andere partijen kunnen hier leerzame natuuractiviteiten worden gehouden. Kijk voor meer informatie over Tiny Forests op https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl. Onze brief met vragen kun je onderaan dit bericht vinden. Dit project is een goede toevoeging voor Etten-Leur en onze inwoners.