Gratis bewaakte fietsenstalling

Groen Links heeft jarenlang gepleit voor het gratis maken van de bewaakte fietsenstallingen in onze gemeente. Dit kan een middel zijn om het autoverkeer terug te dringen. De aanhouder wint, want vanaf 1 januari kan iedereen de fiets stallen in de overdekte, bewaakte fietsenstalling bij het Burchtplein en bij het station (achter het voormalige postkantoor). De gemeente heeft dit nog niet erg duidelijk gecommuniceerd met haar inwoners, want het blijkt nog niet algemeen bekend.

Van de stallingsmogelijkheid bij het station maakten ook de afgelopen jaren toen er nog 30 cent moest worden betaald, relatief weinig mensen gebruik.
Wij hopen dat het gratis zijn van de stallingen zoveel mogelijk mensen er toe brengt hun fietsen in de bewaakte stallingen te gaan zetten zodat het een succes wordt.
De bewaking wordt gedaan door mensen in dienst van de WVS of mensen met een uitkering, onder supervisie van de gemeente.