30 blijft 30!

Aan de gemeenteraad is een voorstel voorgelegd voor de verhoging van de maximumsnelheid op de Stijn Streuvelslaan ter hoogte van het hoofdgebouw van de KSE. GroenLinks gaat hiertegen in verweer.

Op dinsdag 19 juni bespraken we in de gemeenteraad van Etten-Leur een voorstel over de verhoging van de maximale snelheid op de Stijn Streuvelslaan ter hoogte van de KSE van 30 naar 50 kilometer per uur. Het college hield de raad voor dat er slechts twee opties bestonden: een 50 kilometer per uur weg met vrijliggende fietspaden of een 30 kilometer per uur weg met gemengd verkeer. Bij de laatste optie komen de 1.500 fietsers dagelijks gebruik maken van de fietspaden te maken met meer dan 5.000 automobilisten. Uiteraard is dit niet wenselijk.

Bij de andere optie echter gaan we de snelheid in de nabijheid van de middelbare school de KSE verhogen naar 50 kilometer per uur. Dit terwijl we onlangs in ons raadsprogramma nog hebben vastgelegd dat we de verkeerssituatie rondom scholen bijzondere aandacht geven. In de onderbouwing van het voorstel van het college staat dat de snelheid beter kan worden verhoogd, aangezien er nu toch al niet aan de maximumsnelheid gehouden worden. Volgens GroenLinks is dit de omgekeerde werkelijkheid. Blijkbaar wil het college zich hier schikken naar de hardrijders.

De weg waar het over gaat is zo’n 260 meter lang beginnend vanaf een rotonde, en krijgt volgens de nieuwe plannen een drempel halverwege, er ligt een Kiss&Ride-strook aan en de in- en uitrit van het terrein van de KSE. In de praktijk is 50 kilometer per uur daarom vrij onrealistisch. De weg ligt bovendien tussen een druk bezocht skatepark, waar regelmatig evenementen worden gehouden en een middelbare school. De KSE heeft zelf ook al aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een 30 kilometer weg met vrijliggende fietspaden.

Waar het college maar twee mogelijkheden ziet, bestaat er voor GroenLinks nog wel een derde optie. Door middel van een optische versmalling van de weg kan ervoor worden gezorgd dat de weg er uit komt te zien als een 30 kilometer weg, waardoor men hier niet meer te hard rijdt. Mocht dat niet voldoende zijn zal er op de snelheid moeten worden gehandhaafd. GroenLinks vindt dat hier de veiligheid van onze inwoners, en in dit geval met name de scholieren hier op de eerste plaats komt.

GroenLinks staat gelukkig niet alleen in haar standpunt. Echter hield het college voet bij stuk. De wethouder ziet geen mogelijkheden om de weg 30 kilometer per uur te houden met behoud van de vrijliggende fietspaden.

Wij waren dan ook niet tevreden met de antwoorden van de portefeuillehouder. Samen met enkele andere partijen hebben we aangegeven dit voorstel mee terug te nemen in de eerstvolgende raad. Daarvoor heeft GroenLinks tevens een amendement voorbereid. U kunt het amendement hieronder lezen.