Burgerleden geïnstalleerd!

Afgelopen maandag, 7 mei, zijn Jacques Quaijtaal en Dirk Bergmans in de raadsvergadering geïnstalleerd als burgerleden voor GroenLinks.

De komende vier jaar zullen zij de fractie gaan versterken. Jacques zal zich met name gaan focussen op de portefeuille Cultuur en Dirk zal dit gaan doen voor de portefeuille Wonen. In Etten-Leur mogen er maximaal drie burgerleden per fractie worden benoemd. Dit betekent dat GroenLinks de komende periode nog één burgerlid mag benoemen.

Naast de benoeming van de burgerleden stond de Raadsvergadering vol van benoemingen en besluiten. Zo werden er verschillende werkgroepen binnen de raad benoemd en werd er een burgerlid toegevoegd aan de welstandscommissie. Ook werd het besluit genomen om de hardware van de ambtelijke organisatie te vervangen. Dit besluit zorgt ervoor dat de gemeente weer up-to-date is en dat (persoons)informatie weer veilig kan worden opgeslagen.

Na de officiële raadsvergadering kregen de fracties de mogelijkheid om hun reactie te geven op het concept raadsprogramma van de onderhandelende partijen (APB, CDA en VVD). GroenLinks mocht als tweede partij input leveren. Het concept is onderverdeeld in negen verschillende thema’s, u kunt zich voorstellen dat we dus vrij veel input hadden. De volledige input kunt u hieronder lezen. Het APB, CDA en VVD zijn na deze bijeenkomst nog aan de slag gegaan met het concept en hebben op basis van de input van de andere partijen het concept aangepast.

Mede namens de input van GroenLinks zijn onder andere de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Thema Veiligheid: ‘Het actief betrekken van de 5 O’s bij het signaleren en oplossen van gevaarlijke (verkeers)situaties.
  • Thema Onderwijs: Extra aandacht voor laaggeletterdheid
  • Thema Sociaal Domein: Extra aandacht voor kinderarmoede en dementievriendelijkheid
  • Thema Volksgezondheid en Milieu: een plan van aanpak vòòr 2021, om Etten-Leur aardgasvrij te maken

Nu bestond onze input uit veel meer dan deze punten, maar we vinden het goed om te zien dat de onderhandelende partijen onze input serieus hebben genomen en een deel hiervan hebben overgenomen.

Voor de liefhebber staan hieronder onze input, het concept programma voor de bijeenkomst en het concept na de bijeenkomst. 

Heeft u zelf nog op- of aanmerkingen bij het conceptprogramma? Laat het ons weten via etten-leur@groenlinks.nl